درباره ما


صنایع غذایی زربوته

شرکت کشاورزی و بازرگانی مزرعه زرین میهن ، تحت برند تجاری زربوته و ثبت شده در اداره ثبت اسناد استان خراسان رضوی ، قریب به 10 سال است که با همکاری و مشارکت کارشناسان و دانش آموختگان حوزه های مختلف علوم کشاورزی ، گیاه پزشکی و بازرگانی ، با هدف تولید محصولات غذایی و کشاورزی با کیفیت و ارگانیک و همچنین طراحی و اجرای انواع بسته بندی های مورد اقبال هم میهنان عزیزمان در ایران اسلامی و متناسب با سلایق سایر ملل و بازارهای بین المللی در 5 قاره جهان ، در حال فعالیت می باشد. بر اساس رسالت این شرکت مبنی بر حمایت از قشر خدوم و زحمتکش کشاورز ، مجموعه زربوته کلیه محصولات تولیدی و بسته بندی شده خود را مستقیما از کشاورزان همکار تهیه و بر اساس قراردادی که با کشاورزان منعقد گردیده ، کلیه کشاورزان همکار با این مجموعه در منافع محصولات صادراتی این مجموعه سهیم می باشند.

شرکت زرخوشه