حس بینایی، بویایی و چشایی انسان شاید تا اندازه ای بتوانند حدود کیفیتی زعفران را مشخص نماید اما آنچه که در تجارت زعفران به عنوان کیفیت زعفران قابل اندازه گیری و ارزیابی است بر اساس آزمون های مندرج در استاندارد ملی ایران و استاندارد جهانی ایزو ۳۶۳۲ مشخص می گردد میزان جذب در طول موج ۴۴۰nm (قدرت رنگی)٬ جذب در طول موج ۳۳۰nm (عطر) و جذب در طول موج ۲۵۷nm (طعم) از جمله مواردی است که در آزمون زعفران بررسی و اندازه گیری می شود. همچنین آزمون رنگ افزودنی به عنوان آزمون بررسی اصالت زعفران به جهت اصالت و طبیعی بودن آن تعریف می شود
بر اساس آمارهای جهانی در طول چند سال گذشته، ایران بیش از ۹۰ درصد تولید زعفران دنیا را بر عهده دارد. به همین جهت  فراوانی و متعاقب آن کیفیت زعفران در ایران بالاتر از سطح جهانی آن است و طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۲۵۹ (ویژگی های زعفران)٬ رنج کیفی قدرت رنگدهی٬ عطر و طعم زعفران از حدود بالاتری برخوردار است. (مقایسه فرم آزمون ایزو و استاندارد ایران)
زعفران بر اساس دسته بندی سازمان استاندارد جهانی زعفران (ایزو ۳۶۳۲) به سه دسته ظاهری طبقه بندی می شود. زعفران رشته ای٬ زعفران رشته ای بریده و زعفران پودر که وجه تمایز دو نوع اول وجود خامه (بخش زرد رنگ) در امتداد کلاله (بخش قرمز رنگ) می باشد. همچنین پودر زعفران نیز می تواند بسته به درخواست خریدار از یکی از این دو نوع زعفران تامین گردد
در مجموع آنچه برای مصرف کننده می تواند جالب توجه باشد این است که هر چه کلاله زعفران درشت تر و رنگ آن قرمزتر و رنگ های زرد و نارنجی در آن کمتر باشد به لحاظ ظاهری مرغوب تر محسوب می شود که به عنوان زعفران رشته ای بریده یا اصطلاح بازاری آن «سرگل» یا «نگین» شناخته می شود
در کنار مباحث کیفیتی آنچه که در مورد زعفران به عنوان گران ترین ادویه جهان بسیار مهم است اطمینان از اصالت کالا و تقلبی نبودن آن است که با توجه به پیشرفته شدن شیوه های تقلب در زعفران٬ تشخیص آن به جز در موارد خاص و ابتدایی٬ تنها با انجام آزمون در آزمایشگاه های معتبر امکان پذیر است

زربوته ؛ اصالت ایرانی ، کیفیت جهانی