زعفران

زعفران به علت خواص بسیار مفید آن به عنوان «داروی هزاره سوم» شناخته می شود. تحقیقات دانشگاهی و علمی بسیاری ارائه شده است که نشان از تاثیر مثبت زعفران بر درمان انواع امراض شناخته شده دنیای امروز از جمله سرطان٬ ام اس و افسردگی دارد. همچنین تاثیرات شادی آور و انرژی زای زعفران به قدری است که می تواند جایگزین سالم و طبیعی برای کافئین و نوشیدنی های انرژی زا باشد

زربوته

زعفران زربوته مصرف روزانه ۰/۳ گرم زعفران جهت بهره بردای از تاثیرات مثبت و شادی آور این ماده ارزشمند غذایی را به شما توصیه می کند.

زعفران در زبان های مختلف

Zafaran, Kesar, Saffron,  زعفران, Azafran, Zafferano, Safran, Safro, Saframi, шафран, केसर, 藏紅花, サフラン, szafran, šafranas, കുങ്കുമം, safrany, ke kinemona, κρόκος